Pályaválasztás, beiskolázás

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2019/2020-as tanév

A tanulók a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeibe nappali tagozatos 9. évfolyamra, szakgimnáziumba és szakközépiskolába jelentkezhetnek a középfokú felvételi eljárás során.

Középiskolai felvételi tájékoztató 2019/2020.

Szakgimnázium

A szakgimnáziumokban a nevelés-oktatás az érettségit megelőző 9-12. évfolyamokon, valamint az érettségit követő szakképzési évfolyam(ok)on folyik. Az érettségire felkészítő szakaszban – a korábbi évekhez képest – megnövekedett a szakmai képzés. Az érettségivel egyidőben szakképesítés szerezhető, és utána 1 év alatt érettségire épülő szakképesítés szerezhető, vagy felsőoktatásban is folytathatók a tanulmányok.

A 2019/2020-as tanév induló szakgimnáziumi képzései

Szakközépiskola

A szakközépiskolák, a három éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően, automatikus továbbtanulási lehetőséget biztosítanak az érettségi megszerzéséhez, kétéves érettségire felkészítő oktatási formában. Az érettségi vizsgán csak négy tantárgyból kell vizsgázni, mert az ötödik tantárgyat a szakmai végzettség kiváltja. A kétéves érettségire felkészítő oktatási formában való részvételről a tanuló önállóan dönthet.

A 2019/2020-as tanév induló szakközépiskolai képzései

 

A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Központi írásbeli vizsgák

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgái a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országos eljárásrend szerint kerülnek megszervezésre. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.

Általános felvételi eljárás

Határidő Feladat
2018. december 07. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, a vizsgát szervező intézménybe.
2019. január 19. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.
2019. január 24. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2019. február 18. Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.
2019. február 21. – március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2019. április 30. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.
2019. június 20-22. Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.

 

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmasság

Orvosi szakvéleményre alapozott megállapítás arról, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre, valamint a vizsga sikeres teljesítésére. Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – orvosi leletek bemutatását.

Pályaalkalmassági követelmény

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.

Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a középiskolában, az iskola által megadott időpontban kerülnek lebonyolításra.

 

Kollégiumi elhelyezés

A középiskolába felvett tanulók részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk Sopronban és Fertődön. A kollégiumi felvételről részletes tájékoztatást az iskolák adnak.

Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Sopron

Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Fertőd

 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj

A szakképzésben részt vevő tanulókat tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj illeti, ha a hiány-szakképesítések körébe tartozó államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű képzésben vesznek részt.

Az ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredménye alapján, a szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35.000 forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50.000 forint közötti összeg lehet

A szakképzésben részt vevő tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vizsgaidőszakának végéig jogosult. A jogosultság akkor is fennmarad a tanulmányok végéig, ha a tanulmányok alatt a tanult szakképesítés lekerül a hiány-szakképesítés listáról.

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanulók, akik:

  • első szakmájukat tanulják,
  • hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak,
  • államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
  • megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.

A 2019/2020. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító tervezett hiányszakképesítések

 

SZAKMÁK DÉLELŐTTJE – pályaválasztási nyílt nap a Soproni SZC tagintézményeiben

2018. november 21. (szerda)

A program keretében a diákok megismerkedhetnek tagintézményeink képzési kínálatával, mindezt kötetlenül és a gyakorlatban. A rendezvényen a tanulók és szülők bepillantást nyerhetnek az oktatás folyamatába, részt vehetnek egy-egy tanórán, szakmai gyakorlati foglalkozáson, ahol működés közben próbálhatnak ki eszközöket, berendezéseket.

Szeretettel várjuk a pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos tanulókat és szüleiket, de akár az 5-6-7. osztályos általános iskolai tanulók, osztályfőnökök, pedagógusok is csatlakozhatnak a programhoz!

A Soproni SZC pályaválasztási rendezvényei 2018-ban