Soproni Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Pályaválasztás, beiskolázás 2022/2023.


Pályaválasztás, beiskolázás 2022/2023.

Pályaválasztás, beiskolázás 2022/2023.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2022/2023-as tanév

A tanulók a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeibe nappali tagozatos 9. évfolyamra, technikumba, szakgimnáziumba és szakképző iskolába jelentkezhetnek a középfokú felvételi eljárás során.

Középiskolai felvételi tájékoztató 2022/2023.

Szakképzési iránytű

Technikum

Az elmúlt évek szakgimnáziuma, azt megelőzően szakközépiskola, amelyben a nevelés-oktatás 5 éves: 2 év ágazati alapokta­tás + 3 év szakirányú oktatás. Felvételikor ágazatot kell csak választani, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfo­lyam után történik a szakmaválasztás. Matema­tikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, mint a gimnáziumban. Matematika, magyar és történelem tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén, a három tantárgyból elő­rehozott érettségi lehetőséggel. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgyAz 5. év végén egyszerre kapnak a tanulók érettségi bi­zonyítványt és technikusi oklevelet. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló egységes ösztöndíjat kap. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem tudnak részt venni, tanulmányi eredménytől függően részesülhetnek ösztöndíjban.

A 2022/2023-as tanévben indítani tervezett technikumi ágazati képzések: Képzéseink/Technikum és szakgimnázium

 

Szakképző iskola

Az elmúlt évek szakközépiskolája, azt megelőzően szakmunkásképző iskola, amelyben a 3 éves szakmai képzés szakmai vizsgával zárul. Felvételikor ágazatot választanak a tanulók, a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. Az ágazati alapvizsga teljesítése után választanak szakmát, vagy a tanuló az ágazaton belüli akár technikumi oktatásba is átjelentkezhet. A képzésben résztvevő tanulók a 9. évfolyamtól ösztöndíjat kapnak. A 10. és 11. évfolyamon a képzés lehetőség szerint duális keretek között zajlik, az elmélet az iskolában, a gyakorlat pedig a vállalatoknál, vállalkozóknál (munkaszerződés, munkabér).

A szakképző iskolát végzettek számára érettségire felkészítő esti tagozati képzést biztosítunk.

A 2022/2023-as tanévben indítani tervezett szakképző iskolai képzések: Képzéseink/Szakképző iskola 

 

A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Központi írásbeli vizsgák

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgái a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országos eljárásrend szerint kerülnek megszervezésre. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.

Általános felvételi eljárás

Határidő Feladat
2021. december 3. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, a vizsgát szervező intézménybe.
2022. január 22. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.
2022. február 18. Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.
2022. február 22. – március 11. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2022. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2022. április 29. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.
2022. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott szakmára vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben (KKK) vagy programkövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmasság

Orvosi szakvéleményre alapozott megállapítás arról, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre, valamint a vizsga sikeres teljesítésére. Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – orvosi leletek bemutatását.

Pályaalkalmassági követelmény

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.

Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a középiskolában, az iskola által megadott időpontban kerülnek lebonyolításra.

Kollégiumi elhelyezés

A középiskolába felvett nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk Sopronban és Fertődön saját kollégiumainkban. A csornai és kapuvári iskolák tanuló pedig a Csornai Középiskolai Kollégiumban nyerhetnek elhelyezést. A kollégiumi felvételről részletes tájékoztatást az iskolák adnak beiratkozáskor.

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium, Sopron

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium, Fertőd

 

Pályaválasztási rendezvények, nyitott napok szakképző intézményeinkben (letölthető rendezvénylista)

Bízunk benne, hogy a járványhelyzet alakulása lehetővé teszi a személyes jelenléttel zajló programok megrendezését! Rendezvényeink a hatályos járványügyi jogszabályok szerint látogathatók.

 

2021. november 10. szerda 9.00-14.00 – SZAKMÁK DÉLELŐTTJE a Soproni SZC iskoláiban 

 

“A jó szakma, a siker titka!” – Válaszd Te is a szakképzést!

Szeretettel várunk szakképző intézményeinkben

a 2022/2023-as tanévben!

 

Iskoláink bemutatkozó filmjei:

Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola (Kapuvár)

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (Sopron)

Soproni SZC Handler Nándor Technikum (Sopron)

Soproni SZC Hunyadi János Technikum (Csorna)

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola (Csorna)

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium (Fertőd)

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum (Sopron)

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium (Sopron)

 

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs kisfilmje

Pályaválasztási kiadvány 2022/2023


Csatolt fájlok

Pályaválasztási kiadvány 2022/2023

Letöltés


 • KIM
 • IKK
  Széchenyi 2020

   • SZC logo fehér
   • Soproni Szakképzési Centrum

    9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

   • Telefon: 06 99 311 916

    E-mail: info@soproniszc.hu

    OM azonosító: 203051


   2023Soproni Szakképzési Centrum