Pályaválasztás, beiskolázás

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2020/2021-es tanév

A tanulók a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeibe nappali tagozatos 9. évfolyamra, technikumba (szakgimnázium) és szakképző iskolába (szakközépiskola) jelentkezhetnek a középfokú felvételi eljárás során.

Középiskolai felvételi tájékoztató 2020/2021.

Technikum (Szakgimnázium)

Az elmúlt évek szakgimnáziuma, amelyben a nevelés-oktatás 5 éves, 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás. Először ágazatot kell csak választani, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, mint a gimnáziumban. Matematika, magyar és történelem tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén, a három tantárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. Az ötödik év végén egyszerre kapnak a tanulók érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

A 2020/2021-es tanévben indítani tervezett technikumi ágazati képzések

Szakképző iskola (Szakközépiskola)

Az elmúlt évek szakközépiskolája, amelyben a 3 éves szakmai képzés szakmai vizsgával zárul. Először ágazatot és szakképesítést választanak a tanulók. A 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. Az ágazati alapvizsga teljesítése után módosítható a szakmaválasztás, vagy a tanuló az ágazaton belüli technikumi képzésekre átjelentkezhet. A képzésben résztvevő tanulók a 9. évfolyamtól ösztöndíjat kapnak. A 10. és 11. évfolyamon a képzés duális keretek között zajlik, az elmélet az iskolában, a gyakorlat pedig a vállalatoknál, vállalkozóknál.

A szakképző iskolát végzettek számára érettségire felkészítő, esti tagozatos képzés lehetőségét biztosítjuk.

A 2020/2021-es tanévben indítani tervezett szakképző iskolai képzések

A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Központi írásbeli vizsgák

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgái a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országos eljárásrend szerint kerülnek megszervezésre. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.

Általános felvételi eljárás

Határidő Feladat
2019. december 06. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, a vizsgát szervező intézménybe.
2020. január 18. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák.
2020. február 19. Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.
2020. február 24. – március 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2020. április 30. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.
2020. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmasság

Orvosi szakvéleményre alapozott megállapítás arról, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre, valamint a vizsga sikeres teljesítésére. Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – orvosi leletek bemutatását.

Pályaalkalmassági követelmény

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.

Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a középiskolában, az iskola által megadott időpontban kerülnek lebonyolításra.

Kollégiumi elhelyezés

A középiskolába felvett tanulók részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk Sopronban és Fertődön. A kollégiumi felvételről részletes tájékoztatást az iskolák adnak.

Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Sopron

Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Fertőd

Pályaválasztási rendezvények, nyitott napok a Soproni SZC tagintézményeiben

A programok keretében a diákok megismerkedhetnek tagintézményeink képzési kínálatával, mindezt kötetlenül és a gyakorlatban. A rendezvényenke a tanulók és szülők bepillantást nyerhetnek az oktatás folyamatába, részt vehetnek egy-egy tanórán, szakmai gyakorlati foglalkozáson, ahol működés közben próbálhatnak ki eszközöket, berendezéseket.

Szeretettel várjuk a pályaválasztás előtt álló nyolcadik osztályos tanulókat és szüleiket, de akár az 5-6-7. osztályos általános iskolai tanulók, osztályfőnökök, pedagógusok is csatlakozhatnak a programokhoz!

A Soproni SZC pályaválasztási rendezvényei 2019-ben

 

Az új szakképzési rendszerről, a képzésekről és egyéb pályaválasztási tudnivalókról további információ található az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján.

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs kisfilmje