Pályaválasztás, beiskolázás 2021/2022.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2021/2022-es tanév

A tanulók a Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeibe nappali tagozatos 9. évfolyamra, technikumba, szakgimnáziumba és szakképző iskolába jelentkezhetnek a középfokú felvételi eljárás során.

Középiskolai felvételi tájékoztató 2021/2022.

Technikum 

Az elmúlt évek szakgimnáziuma, azt megelőzően szakközépiskola, amelyben a nevelés-oktatás 5 éves: 2 év ágazati alapokta­tás + 3 év szakirányú oktatás. Felvételikor ágazatot kell csak választani, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfo­lyam után történik a szakmaválasztás. Matema­tikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, mint a gimnáziumban. Matematika, magyar és történelem tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén, a három tantárgyból elő­rehozott érettségi lehetőséggel. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. Az 5. év végén egyszerre kapnak a tanulók érettségi bi­zonyítványt és technikusi oklevelet. A technikumok 9-10. évfolyamán minden tanuló egységes ösztöndíjat kap. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a munkáltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult. Azok, akik valamilyen okból duális képzésben nem tudnak részt venni, tanulmányi eredménytől függően részesülhetnek ösztöndíjban.

A 2021/2022-es tanévben indítani tervezett technikumi ágazati képzések

Szakképző iskola

Az elmúlt évek szakközépiskolája, azt megelőzően szakmunkásképző iskola, amelyben a 3 éves szakmai képzés szakmai vizsgával zárul. Felvételikor ágazatot választanak a tanulók, a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. Az ágazati alapvizsga teljesítése után választanak szakmát, vagy a tanuló az ágazaton belüli akár technikumi oktatásba is átjelentkezhet. A képzésben résztvevő tanulók a 9. évfolyamtól ösztöndíjat kapnak. A 10. és 11. évfolyamon a képzés lehetőség szerint duális keretek között zajlik, az elmélet az iskolában, a gyakorlat pedig a vállalatoknál, vállalkozóknál (munkaszerződés, munkabér).

A szakképző iskolát végzettek számára érettségire felkészítő esti tagozati képzést biztosítunk.

A 2021/2022-es tanévben indítani tervezett szakképző iskolai képzések 

A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

Központi írásbeli vizsgák

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgái a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országos eljárásrend szerint kerülnek megszervezésre. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.

Általános felvételi eljárás

Határidő Feladat
2020. december 4. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, a vizsgát szervező intézménybe.
2021. január 23. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.
2021. február 19. Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.
2021. február 23. – március 12. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. április 30. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.
2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatározott időpontban.

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott szakmára vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben (KKK) vagy programkövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmasság

Orvosi szakvéleményre alapozott megállapítás arról, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre, valamint a vizsga sikeres teljesítésére. Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – orvosi leletek bemutatását.

Pályaalkalmassági követelmény

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására.

Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a középiskolában, az iskola által megadott időpontban kerülnek lebonyolításra.

Kollégiumi elhelyezés

A középiskolába felvett tanulók részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk Sopronban és Fertődön. A kollégiumi felvételről részletes tájékoztatást az iskolák adnak.

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium, Sopron

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium, Fertőd

Pályaválasztási rendezvények, nyitott napok szakképző intézményeinkben

A fennálló járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, a hagyományos, személyes kontaktust igénylő formában iskolai nyílt napokat, szakmák délelőttjét és egyéb pályaválasztási rendezvényeket nem, vagy ONLINE módon tartunk. Bízunk benne, hogy az online programok keretében is sikerül megismertetni a diákokat szakképző intézményeink képzési kínálatával.

Kedves Diákok!

Kövessetek minket a Facebook-on és az Instagram-on, ahol

2020. november 16. és december 6. között

részletes információt adunk képzéseinkről és iskoláinkról.

Továbbá figyeljétek az iskolák honlapjait, ahol elérhetők lesznek az online programok.

 

“A jó szakma, a siker titka!” – Válaszd Te is a szakképzést!

Szeretettel várunk szakképző intézményeinkben

a 2021/2022-es tanévben!

 

Iskoláink bemutatkozó filmjei:

Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola (Kapuvár)

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (Sopron)

Soproni SZC Handler Nándor Technikum (Sopron)

Soproni SZC Hunyadi János Technikum (Csorna)

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola (Csorna)

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium (Fertőd)

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum (Sopron)

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium (Sopron)

 

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs kisfilmje