Ugrás a fő tartalomra

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.


06 99 311 916

Széchenyi 2020

Pályaválasztás, beiskolázás 2024/2025.


Pályaválasztás, beiskolázás 2024/2025.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 2024/2025-ös tanév

A tanulók a Soproni Szakképzési Centrum szakképző intézményeibe nappali tagozatos 9. évfolyamra, technikumba és szakképző iskolába jelentkezhetnek a középfokú felvételi eljárás során.

Középiskolai felvételi tájékoztató 2024/2025.

 

Technikum

 • 5 éves képzés (2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás)
 • A jelentkezéskor csak ágazatot kell választani, a konkrét szakma elsajátítása a harmadik évtől kezdődik.
 • A technikum előnyei:
 • A kötelező érettségi tárgyak oktatása a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban történik.
 • A képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakmai végzettség.
 • A szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek minősül.
 • Bármely érettségi vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsga tehető (kivéve a szakmai érettségi vizsgatárgyak).
 • Mindenki, aki első szakmáját nappali rendszerben tanulói jogviszonyban tanulja, szakképzési ösztöndíjra, a tanulmányok sikeres befejezését követően pedig egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult.
 • A duális szakmai oktatás során munkabérbenrészesül az érintett.

A 2024/2025-ös tanév technikumi képzéseinek listája a Képzéseink menüpont / Technikum és szakképző iskolai oktatás címszó alatt találhatók.

Okleveles technikusképzés

 • Az Okleveles technikusképzést azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánljuk, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket.
 • Az Okleveles technikusképzés lényege, hogy a képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul. A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező. Az ágazati alapoktatás a közös technikumi ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe.
 • Az Okleveles technikusképzés előnye, hogy nagyobb lehetőséggel bír a szakirányú felsőoktatás vonatkozásában. A technikummal együttműködő egyetemen való szakirányú továbbtanulás esetén kreditpontok is beszámíthatók. A tanulók duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt középiskolai tanulmányaik során. A képzést elvégzettek használhatják a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést.
 • Okleveles technikus képzést két iskolánk folytat: a Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Technikum (Sopron), Gazdálkodás és menedzsment ágazaton, Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmában, valamint a Soproni SZC Hunyadi János Technikum (Csorna), Oktatás ágazaton, Óvodai nevelő szakmában.

Szakképző iskola

 • 3 éves képzés (1 év ágazati alapoktatás + 2 év szakirányú oktatás)
 • A jelentkezéskor csak ágazatot kell választani, a konkrét szakma elsajátítása a második évtől kezdődik.
 • Mindenki, aki első szakmáját nappali rendszerben tanulói jogviszonyban tanulja, szakképzési ösztöndíjra, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult.
 • A duális szakmai oktatás során munkabérbenrészesül az érintett.
 • A szakképző iskolában végzett diákok számára két éves érettségire felkészítő képzést biztosítunk, felnőttképzési jogviszonyban (esti).

A szakképző iskolát végzettek számára érettségire felkészítő képzési lehetőséget biztosítunk (2 év, esti munkarend).

A 2024/2025-ös tanév szakképző iskolai képzéseinek listája a Képzéseink menüpont / Technikum és szakképző iskolai oktatás címszó alatt találhatók.

 

A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai

A középfokú felvételi eljárásban a szakképző intézmények 9. évfolyamaira (beleértve a nyelvi előkészítő évfolyamokat is) jelentkező nyolcadik évfolyamos általános iskolai tanulók vesznek részt. Az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, határidőkről az általános iskolával kell egyeztetni. A felvételi lapok (jelentkezési lap és tanulói adatlap) kitöltését, rögzítését és továbbítását az általános iskola végzi.

A középfokú felvételi eljárás keretében az intézmény a felvételi kérelmekről:

 • vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján,
 • vagy a tanulmányi eredmények és központi írásbeli vizsga eredményei alapján,
 • vagy a tanulmányi eredmények és szóbeli vizsga eredményei alapján,
 • vagy a központi írásbeli vizsga és szóbeli vizsga eredményei alapján dönthet.

A középfokú felvételi eljárásról az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon részletesen tájékozódhat.

Központi írásbeli vizsgák

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgái a központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, országos eljárásrend szerint kerülnek megszervezésre. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal.

Általános felvételi eljárás

Határidő Feladat
2023. november 30. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, a vizsgát szervező intézménybe.
2024. január 20. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben. (Pótló vizsga: 2024.01.30., 14.00)
2024. február 21.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalnak.

2024. március 4. – március 20. Helyi felvételi (szóbeli meghallgatások) az általános felvételi eljárás keretében.
2024. április 8-10. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2024. május 2. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.
2024. június 26-28. BEIRATKOZÁS a középfokú iskolába (az iskola által meghatározott időpontban).

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott szakmára vonatkozó képzési és kimeneti követelményekben (KKK) előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmasság

Orvosi szakvéleményre alapozott megállapítás arról, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre, valamint a vizsga sikeres teljesítésére. Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – orvosi leletek bemutatását. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a középiskola szervezi meg.

Pályaalkalmassági követelmény

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a választott szakma, foglalkozás ellátására. A pályaalkalmasság megállapítását a középiskola végzi.

A felvételi eljárás során a középfokú iskola sport, rendészet (testnevelés) vagy kreatív tanulmányi területeken hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja.

Kollégiumi elhelyezés

A középiskolába felvett nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk Sopronban és Fertődön saját kollégiumainkban. A csornai és kapuvári iskolák tanuló pedig a Csornai Középiskolai Kollégiumban nyerhetnek elhelyezést. A kollégiumi felvételről részletes tájékoztatást az iskolák adnak beiratkozáskor.

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium, Sopron

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium, Fertőd

 

Pályaválasztási rendezvények, nyitott napok szakképző intézményeinkben - lásd Középiskolai felvételi tájékoztató

2024. november 16. csütörtök 9.00-14.00 – SZAKMÁK DÉLELŐTTJE a Soproni SZC iskoláiban 

 

“A jó szakma, a siker titka!” – Válaszd Te is a szakképzést!

Szeretettel várunk szakképző intézményeinkben a 2024/2025-ös tanévben!KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Soproni Szakképzési Centrum

   9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

  • Telefon: 06 99 311 916

   E-mail: info@soproniszc.hu

   OM azonosító: 203051

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000672


  2024Soproni Szakképzési Centrum